Η περίοδος των ηλεκτρονικών εγγραφών έχει λήξει!

Αιτήματα ακύρωσης ήδη υποβληθέντων και οικονομικώς τακτοποιημένων εγγραφών γίνονται δεκτά μόνο κατόπιν γραπτού αιτήματος (με email ή φαξ) μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2023. Μετά από αυτή την ημερομηνία, κανένα αίτημα ακύρωσης εγγραφής δεν γίνεται δεκτό.

Σε περίπτωση ακύρωσης, η συνδρομή συμμετοχής επιστρέφεται στον αιτούντα, μετά παρακρατήσεως 2 ευρώ για διαχειριστικούς λόγους. Οι όποιες επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται περίπου ένα μήνα μετά τον αγώνα.

 Γενικοί Όροι:

 

• Στους Αγώνες Δρόμου και στο δυναμικό βάδην 5 και 10 χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 12 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2011) ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα (able-bodied runners).

• Στον Αγώνα Δρόμου των 900 μέτρων μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 8 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2015)

• Στην περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων στους Αγώνες Δρόμου η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα και επιμέλεια γονέα. Με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του γονέα για τη συμμετοχή στον Αγώνα.

• Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή φθορά στην υγεία τους.

21-22 Οκτωβρίου 2023

Το Κέντρο Παραλαβής Εξοπλισμού της διοργάνωσης, από όπου όλοι οι ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ δρομείς για ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 5 & 10 χλμ, του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ  & 900 μέτρων θα πρέπει να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής και το υλικό του αγώνα, θα λειτουργήσει για το κοινό τις παρακάτω μέρες και ώρες:

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023: 09.00 – 18.00

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023: 07.00 - 08.00

Για την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής κάθε δρομέα είναι απαραίτητη η προσκόμιση ταυτότητας (ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου, πχ. διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, κλπ.) καθώς και η επίδειξη του email με τον αριθμό συμμετοχής του, το οποίο θα έχει λάβει  μια εβδομάδα περίπου πριν τον αγώνα.