Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία, www.arsakeio.gr) –το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα τής χώρας– ιδρύθηκε το 1836 από φωτισμένους δασκάλους, λόγιους και αγωνιστές τής Επανάστασης ως κοινωφελές ίδρυμα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σύντομα τα Αρσάκεια Σχολεία αποτέλεσαν το σημαντικότερο σημείο αναφοράς στην ελληνική εκπαίδευση. Τη θέση αυτή διατήρησαν και ενδυνάμωσαν στα 180 χρόνια που ακολούθησαν.

Σήμερα τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία αποτελούν τον μεγαλύτερο ελληνικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Λειτουργούν πέντε σχολικά συγκροτήματα: στο Π. Ψυχικό, στην Εκάλη, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, από το 1998 στα Τίρανα τής Αλβανίας και από το 2009 στα Ιωάννινα. Παράλληλα, με τη Στοά τού Βιβλίου και τις εκδηλώσεις που οργανώνονται εκεί, η Φ.Ε. προβαίνει σε καίριες πολιτιστικές παρεμβάσεις στην ελληνική κοινωνία. Συγχρόνως, με τη λειτουργία τού Ελευθέρου Πανεπιστημίου προωθεί τη διά βίου μάθηση. 

Τα Αρσάκεια Σχολεία, ως σχολεία αρχών, πραγματώνουν το όραμα τής Φ.Ε. για μια παιδεία ελληνική που προσφέρει γνώσεις και χτίζει ήθος. Καινοτομούν και εμπνέουν, εφαρμόζοντας τις αρχές τής παιδαγωγικής και χρησιμοποιώντας την πνευματική και την υλική υποδομή που έχει αποθησαυρισθεί από τη μακρά παράδοση και τα σύγχρονα επιτεύγματά τους. Χαράζουν δρόμους στη διδασκαλία, πρωτοπορούν με εκδηλώσεις, αγώνες, επιμορφώσεις, εμπιστεύονται τη δημιουργική πνοή των δασκάλων τους. Μορφώνουν και καλλιεργούν τους μαθητές τού αύριο.